Lyme en Aids: menselijke uitvindingen?

Dat de mens de hand zou hebben gehad in de verspreiding en misschien zelfs de oorsprong van de ziektes Lyme en Aids lijkt wellicht zeer vergezocht.
Uiteraard is dit iets wat door de media en wetenschap als flauwekul en de zoveelste samenzweringstheorie wordt weggezet.
Toch zijn er een aantal punten die zeker opmerkelijk en te verifiëren zijn, maar die volledig door de media en overheden worden genegeerd.
Nu achten veel mensen zich bij voorbaat ongeschikt zelf een oordeel te vormen wanneer het gaat om ziektes als Aids en Lyme.
Je hebt echter geen grondige medische kennis nodig om te beseffen dat er meer aan de hand is dan wat we via de officiële kanalen over deze ziektes horen.

Er zijn veel informatiebronnen. Hoe kun je nu te werk gaan? Een veilige aanpak is beginnen om de feiten te bekijken die door de regeringen en instanties erkend worden. Dan zijn er feiten die de overheden en instanties niet erkennen, maar ook niet kunnen weerleggen omdat ze makkelijk te verifiëren zijn.
Deze feiten alleen al zijn ernstig genoeg om verder onderzoek te doen, iets wat de wetenschap en de overheden niet doen.
Integendeel zelfs, iedereen die dit pad ingaat wordt genegeerd of bestreden. Een aantal van deze opmerkelijke feiten betreffende Lyme op een rijtje.

Lyme

De Lyme is een ziekte die veroorzaakt wordt door de borrelia bacterie die door beten van teken kan worden overgebracht op de mens.
De borrelia bacterie wordt wel de ‘nabootser bacterie’ genoemd omdat de symptomen op andere ziekten lijken zoals chronisch vermoeidheid syndroom, multiple sclerose, artritis, alzheimer, maagproblemen, hartproblemen, zenuwstoornissen en een heel aantal andere ziekten.
Er zijn in Nederland nog steeds geen duidelijke tests die kunnen aantonen dat een patiënt Lyme heeft.
Het komt vaak voor dat mensen met Lyme klachten een lange weg langs artsen en ziekenhuizen moeten gaan voordat ze met Lyme gediagnosticeerd worden.

Elk jaar zijn er in Nederland 25.000 nieuwe Lyme besmettingen.
Deze cijfers zijn ongekend hoog en waarschijnlijk liggen de werkelijke getallen nog hoger.
Veel mensen met Lyme klachten zijn niet in de statistieken opgenomen.
Minimaal één derde van de Lymepatiënten geneest niet met medicijnen (antibiotica) en blijven levenslang problemen houden, zowel fysiek als mentaal, en in veel gevallen ook economisch.
Er is de laatste jaren een alarmerend aantal zelfmoordgevallen van Lymepatiënten.

Lyme is een relatief nieuwe ziekte.
In 1975 brak er een epidemie uit rond het plaatsje Old Lyme in Connecticut in de VS, waaraan het zijn naam dankt.
Lyme verspreidt zich via teken, dit zijn parasieten die zich vastbijten op dieren en mensen.
Het soort teken dat de borrelia bacterie overbrengt verspreidt zich met name via muizen en vogels. De Lymeziekte verspreidt zich zeer geleidelijk.

Direct voor de kust van het plaatsje Old Lyme (..) ligt het ‘Plum Island’ waar het ‘Animal Disease Center’ gevestigd is.
In dit centrum werden vanaf het begin van de twintigste eeuw tot voor kort geleden proeven met dieren gedaan.
Het eiland is ook sinds begin van de vorige eeuw militair gebied, maar staat onder toezicht van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA).

Na de tweede wereldoorlog werd het centrum uitgebreid met een laboratorium voor het onderzoek naar biologische oorlogsvoering.
Dit laboratorium, bekend als ‘Lab 257’, werd opgezet door de Duitser en ex-nazi Erich Traub.
Zoals vele andere Nazi wetenschappers had Traub ontheffing van strafvervolging en het Amerikaans staatsburgerschap gekregen in ruil voor wetenschappelijke samenwerking. Traub werkte samen met de Amerikaanse overheid en defensie.

Ondanks het feit dat Plum Island militair gebied was (en nog steeds is) stond het in de jaren vijftig onder de directe leiding van Nelson Rockefeller, de toenmalige Amerikaanse minister van landbouw. Erich Traub was Duitslands meestbegaafde bacterioloog en viroloog en had gedurende de Tweede Wereldoorlog onder Heinrich Himmler gewerkt.
Traub had een onderzoekscentrum voor biologische oorlogsvoering opgezet op het eiland Riems, en dit centrum stond onder zijn leiding.

Een groot deel van zijn kennis had Traub opgedaan eind jaren dertig tijdens zijn studie en onderzoek naar virussen en bacteriën aan het Rockefeller instituut in de VS.
Na het project op Plum Island vier jaar geleid te hebben (van 1949 tot 1953) ging Traub, zonder enige probleem te ondervinden van zijn Nazi verleden, terug naar Duitsland, en startte daar een biologisch oorlogsvoering project in de stad Tübingen.
Het centrum in Tübingen had direct contact met het centrum in Plum Island. Traub bezocht Plum Island meerdere keren, en Amerikaanse wetenschappers en regeringsleden bezochten het centrum in Tübingen regelmatig.

In 1970 werd de advocaat en onderzoek specialist John Loftus door de Amerikaanse Justitie ingehuurd om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden begaan door de nazi’s.
Loftus kreeg toegang tot een groot aantal geclassificeerde documenten uit het oorlogsarchief.
Een van de documenten bevatte een gedetailleerd plan dat beschreef hoe nazi wetenschappers met vliegtuigen bacterieel geïnfecteerde teken in Rusland wilde verspreiden om epidemieën te veroorzaken. Loftus, geïntrigeerd door de zaak kwam op het spoor van Traub, en ontdekte de connectie met Plum Island.
Na verder onderzoek ontdekte hij dat er vanaf de jaren vijftig experimenten met geïnfecteerde teken op Plum Island werden gedaan.

Loftus voerde gesprekken met meerdere personen die op Plum Island werkzaam waren, of waren geweest.
Onder andere met Jerry Callis, de directeur van dit lab, die hem bevestigde dat er proeven werden gedaan met geïnfecteerde teken.
Loftus publiceerde zijn bevindingen in zijn boek ‘The Belarus Secret’. Niet iedereen zal het verband tussen teken en biologische oorlogsvoering zien, maar het verspreiden van ziektes via insecten maakte tijdens de tweede wereldoorlog, en in de periode van de koude oorlog daarna, een aanzienlijk deel uit van biologische oorlogsvoering.
Ook Rusland, Japan, Frankrijk en Engeland hadden programma’s waar men werkte aan het verspreiden van ziektes via insecten.

‘LAB 257’
Een ander boek, genaamd ‘LAB 257’ van de advocaat en journalist Michael Carroll, beschrijft in details hoe men op Plum Island gedurende tientallen jaren met geïnfecteerde teken heeft getest.
Het lab was een grote faciliteit. Tot in ieder geval eind jaren tachtig werd er met geïnfecteerde teken geëxperimenteerd.
De entomologist Dr. Richard Endris, die werkzaam was op het lab reisde de wereld over om uitheemse teken te verzamelen. Endris heeft gedurende zijn werk op het laboratorium 200.000 teken gekweekt.

De boeken van Loftus en Carroll kwamen in het nieuws en er leek een discussie op gang te komen.
De Amerikaanse overheid ontkende dat er op Plum Island met geïnfecteerde teken werd geëxperimenteerd.
Nu ontkende Amerikaanse overheid echter categorisch alles wat met Plum Island te maken had.
In de jaren tachtig moesten Amerikaanse autoriteiten wel toegeven dat er geëxperimenteerd werd met infecties van dieren toen een mond en klauwzeer epidemie op Plum island uitbrak en 200 koeien moesten worden gedood.

In 1993 kreeg de journalist John McDonald officiële documenten in handen waaruit bleek dat er een militair plan was geweest om gebieden in Rusland te besmetten met bacterieel geïnfecteerde teken. De documenten bevestigden dat het onderzoek hiervoor op Plum Island werd gedaan.
Het werd voorpaginanieuws en de Amerikaanse overheid kon de authenticiteit van de documenten niet ontkennen. Er werd echter geen informatie vrijgegeven en er volgde geen onderzoek.

Het lab en de hele faciliteit op Plum Island wordt binnenkort verhuisd.
Naar alle waarschijnlijkheid is de reden van de verhuizing de ernstige besmetting op Plum Island.
Maar.. de nieuwe locatie is daarbij opvallend. Het centrum wordt verhuisd naar de het centrum van de staat Kansas, midden in het hart van de Amerikaanse intensieve veeteelt, ook wel de ‘beef belt’ genoemd.
De situatie in het gebied rond Plum Island is inmiddels zo rampzalig dat veel mensen verhuizen. Met name in Long Island, dat direct naast Plum Island ligt en de achtertuin van het dichtbevolkte New York vormt, vindt volgens gezondheidsorganisaties op het moment een explosie van de tekenpopulatie plaats.

Steeds meer teken dragen de Borrelia bacterie. Naast de Borrelia infecties steken er in de regio ook steeds vaker andere uitheemse ziekteverwekkers de kop op.
Wanneer zou uitkomen dat er een relatie tussen de Lymeziekte en Plum Island is dan zou dit niet alleen een schandaal van gigantisch omvang zijn, het zou ook voor de VS onmogelijk zijn de schadevergoedingen te kunnen betalen. Het is dus te begrijpen dat men er alles aan doet om te voorkomen dat iedere relatie tussen Lymeziekte en Plum Island meer bekendheid krijgt. Een van de methodes die men gebruikt is de feiten af te zwakken met desinformatie.

Desinformatie..
Zo is er bijvoorbeeld in veel recente publicaties te lezen dat de lymeziekte al veel langer bestond. De Nederlandse wiki-pagina over Lyme is hier een goed voorbeeld van. Het begint met een paragraaf over de geschiedenis van Lyme waar enkele geïsoleerde gevallen worden besproken die suggereren dat Lyme al veel langer bestaat. Zelfs op de 5300 jaar oude ijsmummie Ötzi is DNA van de Borrelia bacterie aangetroffen; dus, ‘niets nieuws onder de zon’.

Dat teken ziektes kunnen verspreiden is inderdaad niet nieuw, maar het ziektebeeld van lyme, de verspreiding en de omvang van de epidemie is zonder meer recent. Ook kan men niet ontkennen dat het plaatsje Old Lyme de haard van de epidemie is, en vlak bij een eiland ligt waar men gedurende tientallen jaren proeven heeft gedaan met geïnfecteerde teken. Op Plum Island, wat militair terrein is, is weinig bebouwing en er komen veel vogels. Deze vogels foerageren ook op de kuststreek van het continent. De teken hebben zich via vogels naar het vaste land kunnen verspreiden. Al deze feiten zijn na te gaan, en spreken voor zich. En even terug naar de Nederlandse Wiki-pagina over Lyme. Aan het eind van de pagina lezen we de ‘geruststellende’ zinnen:

“Er wordt zelfs gewerkt aan gemodificeerde rijst planten die het vaccin bevatten en aan muizen gevoerd kunnen worden. Een weer iets andere veelbelovende benadering is het besmetten van muizen met een aangepast virus dat hen ongevoelig maakt voor Borrelia, om op die manier de levenscyclus van de bacterie te doorbreken.“

https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/lyme-en-aids-menselijke-uitvindingen/