5G: Geschenk uit de hemel?

In 2015 toonde een grootschalige studie, uitgevoerd door het Amerikaanse National Toxicologie Program, aan, dat dieren die werden blootgesteld aan een hoeveelheid gsm-straling die binnen de internationaler normen valt, vaker hersentumoren en hartafwijkingen ontwikkelen. 

Wetenschappers vragen uitstel van de 5G-netwerk-uitbreiding “Wij vrezen tragische, onherstelbare schade”

Een groep van bijna 200 wetenschappers trekt heftig aan de noodklok. Deze wetenschappers hebben gezamenlijk meer dan 2000 studies op hun naam staan over de effecten van niet-ioniserende straling. Zij wil dat de VN een onafhankelijke commissie in het leven roept die onderzoek moet doen naar vermindering van de blootstelling aan elektromagnetische straling. Deze groep van wetenschappers uit 39 landen heeft de VN, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en overheden opgeroepen strikte regels op te stellen voor het gebruik van mobiele telefoons en andere apparaten, die werken op deze elektromagnetische velden voortbrengen.

Dr. Lennart Hardell verrichtte als oncoloog, het afgelopen decennium baanbrekend, maar vooral onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen mobiele telefonie en kanker.

In een brief schrijven ze dat mobiele telefoons onder meer kanker, genetische schade, veranderingen in de voortplantingsorganen en leer- en geheugenstoornissen kunnen veroorzaken. Lennart Hardell, oncoloog aan de Zweedse Örebro Universiteit, legt uit in de brief:

De industrie van de mobiele telefonie probeert een technologie te ontvouwen die (onbedoelde) schadelijke gevolgen kan hebben. Oude én recente wetenschappelijke studies identificeren allemaal schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid wanneer draadloze producten getest worden in omstandigheden gelijkaardig aan de werkelijke blootstelling. We zijn bezorgd dat de grotere blootstelling aan 5G-straling zal resulteren in tragische, onherstelbare schade.” http://www.emfscientist.org/images/docs/International_EMF_Scientist_Appeal_Description.pdf

Dr. Martin Blank van de University of Columbia is één van de 200 wetenschappers en hij wijst erop dat het aantal dodelijke hersentumoren bij jonge mensen sinds het grootschalige gebruik van mobiele telefoons is verdriedubbeld. Volgens de wetenschappers mondt het gebruik van radiofrequente straling van mobieltjes en Wifi uit in een gezondheidscrisis.
De wetenschappers en biologen zeggen dat ze niet worden gehoord door de commissies die bepalen aan hoeveel straling mensen blootgesteld mogen worden.

 In een videoboodschap van dr. Blank meldt hij: “De elektromagnetische golven rondom deze mobiele telefoons, beschadigen de levende cellen in ons lichaam en leiden tot vroegtijdige dood. We hebben iets gecreëerd wat ons beschadigt en het loopt uit de hand. Vóór de gloeilamp van Edison was er weinig elektromagnetische straling in ons leefmilieu.
Vandaag de dag liggen de waardes vele malen hoger en die blijven toenemen vanwege alle nieuwe apparaten die deze straling uitzenden. We zijn zonder dat we er toestemming voor hebben gegeven onderdeel van een biologisch experiment. Om onszelf, onze kinderen en ons ecosysteem te beschermen moeten we de blootstelling terugdringen.

 Sinds kort is het mogelijk, met speciale fotoapparatuur, Wifi-straling en andere elektromagnetische straling in beeld te brengen. Het ziet er allemaal uit alsof je in de slingers zit, als feestvarken, maar waarschijnlijk zit je als proefkonijn mee te doen in een wereldwijd experiment.

En jij denkt dat er ‘natuurlijk’ onderzoek gedaan is, naar de veiligheid?
Jazeker, maar bijna al het onderzoek dat een positief verhaal vertelt over elektromagnetische straling, is gefinancierd door de telefoonindustrie. We spreken dus niet meer over onafhankelijk onderzoek, want studies over de gezondheidsimpact van straling, zijn significant beïnvloed door de industrie.

De wetenschappers dringen erop aan dat er nu onafhankelijk onderzoek gebeurt naar de gevolgen van 5G-straling “om de veiligheid van de bevolking te garanderen.
Overheden, zoals ons VVD-kabinet, zijn doof voor deze oproep; ze verdienen toch lekker aan al die vergunningen voor netwerk-toegang van de providers?
Dat is ook de reden, dat deze wetenschappers nu vragen aan de Europese Commissie, om de uitbreiding van:
het 5G-netwerk uit te stellen “totdat de potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu grondig onderzocht zijn door wetenschappers, onafhankelijk van de industrie”.

De uitbreiding van het 5G-netwerk, bedoeld om grotere hoeveelheden data sneller draadloos te kunnen doorsturen, vereist de bouw van meer masten in stedelijke gebieden. Op deze manier, zo redeneren de wetenschappers, ontsnapt niemand nog aan de potentieel schadelijke gevolgen van straling. We worden immers al blootgesteld aan 2G-, 3G, 4G- en wifistraling.

Op de pakjes sigaretten moet staan: Roken veroorzaakt kanker. Een dergelijke waarschuwing op verpakkingen/gebruik van mobieltjes zou een consequent beleid zijn. Mobiele EMS-straling is keihard kankerverwekkend.

 

bron: https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/5g-geschenk-of-infrastructuur-voor-totale-slavernij/