Elektrostress

Elektrosmog is een vorm van milieuverontreiniging, ontstaan door zowel de hoogfrequente elektro-magnetische straling van zenders als van de laagfrequente elektromagnetische velden afkomstig van de netspanning in onze woning. De voortdurende inwerking van deze onnatuurlijke straling en velden prikkelen dag en nacht ons lichaam en bouwen stress op in ons lichaam. Deze vorm van stress wordt vaak aangeduid als 'elektrostress'.

In het algemeen zijn mensen zich niet bewust van de schadelijkheid van de onnatuurlijke energie van deze straling en velden. Dit komt vooral doordat deze straling/velden niet direct door onze zintuigen worden waargenomen; ze zijn onzichtbaar, reukloos, enz.

Er kan bovendien een neiging bestaan om datgene wat we niet zien als niet-bestaand te beschouwen. Ook is het niet uitgesloten dat we bewust of onbewust de consequenties niet onder ogen willen zien en een bepaalde struisvogelpolitiek willen volgen onder het motto: ‘wat niet weet, dat niet deert'.

Er zijn talloze onderzoeken gedaan en rapporten verschenen over de schadelijke inwerking van niet-biologische velden op mensen en dieren. Dergelijke rapporten waren jarenlang slechts in beperkte kring bekend. Gelukkig is er tegenwoordig een grote hoeveelheid informatie beschikbaar op internet.

Hoeveel jaren zal het nog duren voordat het erkent wordt dat veel chronische en hardnekkige aandoeningen veroorzaakt worden door elektrosmog?

In de tussenliggende tijd zal de elektrosmog zijn tol eisen.

- Wonen en werken bij zendmast slecht voor gezondheid

Door de beschikbare informatie is men er wel van overtuigd geraakt dat het wonen en of werken bij een zendmast of hoogspanningsmast slecht is voor de gezondheid en dat dit allerlei aandoeningen kan veroorzaken.

Terecht worden er door mensen acties gehouden om het plaatsen van zendmasten te voorkomen. Maar hoeveel van die mensen plaatsen wel zelf een privé zendmast in hun eigen huis in de vorm van een DECT telefoon of draadloos internet systeem (WLAN) of hun eigen magnetron?

Hoeveel mensen zijn zich ervan bewust dat in hun eigen woning, die niet vlakbij een hoogspanningsmast of zendmast staat, dezelfde grote veldsterkten kunnen heersen als die onder een hoogspanningsmast of vlakbij een zendmast worden gemeten?

In de praktijk vindt de opbouw van elektrostress meestal gewoon thuis en op de werkplek plaats! 

Terug naar Milieutechnologie
Terug naar Hypoglycemie